Isover Rakennuseristeet

Isover rakennuseristeet

ISOVER Rakennuseristeitä käytetään kaikessa rakentamisessa lämmön- ja ääneneristeinä. Rakennuseristeisiin kuuluvat mm. kevyet eristeet, tuulensuojaeristeet, raskaat kuormitusta kestävät eristeet sekä Styrofoam siniset eristeet

Kevyet eristeet sopivat hyvin puu-, teräs- ja betonirunkoisiin rakennuksiin. Pehmeinä ja kimmoisina eristeinä ne menevät hyvin erilaisten runkorakenteiden väliin. Levy- tai rullakoot on mitoitettu yleisimpien koolausvälien mukaan ( k600, k900, k1200 ).

 

Tiivistystuotteisiin kuuluvat erilaiset kaistat ja huovat, joita voidaan käyttää mm. hirsirakenteissa, betoni-sandwich –elementtien saumoissa, sokkelin ja alasidepuun välissä sekä ikkuna- ja ovikarmin väliin jäävässä tilassa.

Tuulensuojaeristeet toimivat sekä tuulensuojana että lämmöneristeenä. Tuulensuojaeristeet ovat jäykkiä eristelevyjä, joilla on erinomainen eristyskyky. Tuulensuojaeristeitä käyttämällä vältetään kylmäsiltojen syntyminen sekä säästetään työaikaa.

Isover puhallusvilla on pääasiassa lämmöneristelevyjen leikkauksesta syntyneistä paloista valmistettua eristettä, siis tuplasti kierrätettyä. Isover puhallusvillalla on hyvät lämmöneristysominaisuudet ja se on palamaton tuote.

Kattoeristeet loivien kattojen eristeet ovat raskaita kuormitusta kestäviä lasivillatuotteita ja ne soveltuvat nimensä mukaisesti loivien kattojen eristeiksi.

Palosuoja- ja ilmastointieristeet on tarkoitettu osastoivien rakenteiden paloeristyksiin sekä ilmastointikanavien ja piippujen palosuojauksiin.

Raskaita kuormitusta kestäviä betonielementtieristeitä käytetään pääasiassa betonisandwich –elementtien sekä kolmikerroslämpörappausten eristeenä.

Siniset Styrofoam eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä ja ne sopivat erinomaisesti maarakennuskohteisiin, joissa tarvitaan erinomaista kuormituskestoa sekä hyviä routasuojaus- ja lämmöneristysominaisuuksia . Siniset eristeet sopivat myös erityisen hyvin perustusten eristämiseen sekä ns. käännettyihin kattoihin.